వెచ్చనగు వీచికగ వచ్చెను ఉగాది

ఇది శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సర ఉగాది. సుఖ దు:ఖాల కలనేత అయిన జీవిత ప్రయాణంలో మరో మజి లీగా ఈ నవ వసంతాన్ని ఆహ్వా నిద్దాం. తెలుగు సంవత్సరాల పేర్లను పరిశీలిస్తే.. మనకు ఒక విషయం అర్థ మవుతుంది. కొన్ని పేర్లు శుభసూచకం గానూ, మరికొన్ని అశుభమైనవిగానూ, కొన్ని తటస్థంగానూ అనిపిస్తాయి. మనిషి జీవితం కూడా ఈ మూడింటి మిశ్రమం. ఆరు రుచుల ఉగాది పచ్చడిలోనే కాదు.. అరవై

పలుకు‘బడి’

దశ తిరిగింది

మనం నిత్యం వాడే మాటల్లో అనేక జాతీయాలు దొర్లుతుంటాయి. వాటిని చాలా వరకు యథాలాపంగా వాడేస్తుంటాం కానీ, నిజానికి వాటికి నిజమైన అర్థమేమిటో చాలామందికి తెలియదు. కానీ, వాడుకలో మాత్రం చాలా ‘పలుకుబడి’లో ఉంటాయి. అంటే, ఎక్కువగా వ్యావహారికంలో ఉంటాయి. వాటి అర్థం తెలియకున్నా.. సరిగ్గా ఆ సందర్భానికి తగినట్టు మాత్రం వీటిని వాడేయడమే ప్రత్యేకత. అలా వాడేస్తుండే కొన్ని పలుకుబడుల గురించి తెలుసుకుందాం దశ తిరగడం కాలం కలిసి రావడం అనే

ఉంటే ఉగాది.. లేకపోతే తగాది..

ఆనందానికి ఆది.. ఉగాది. ఇది అందరి జీవితాల్లోనూ ఆనందోత్సాహాలను నింపే పర్వం. ఎందుకంటే, మనకు కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం అయ్యేది ఉగాది నుంచే. ఈ ఉగాదిని ఆధారంగా చేసుకుని పలు సామెతలు వాడుకలో ఉన్నాయి. అవి పండుగ విశిష్టతను తెలపడంతో పాటు పండుగ ఆధారంగా ఉన్న విశ్వాసాలను ప్రతిబింబిస్తాయి. అటువంటి కొన్ని ఉగాది సామెతల పరిచయం. ఉంటే ఉగాది.. లేకుంటే శివరాత్రి ఎవరి జీవితంలోనైనా ఏదో సందర్భంలో కలిమిలేములు తప్పవు. అటువంటి సందర్భాలను

ఉత్తమ ధర్మం

ఆధ్యాత్మి‘కథ’

ఏరుకే పిల్లల కథలు.. పెద్దలూ నేర్చుకోవాల్సిన నీతి ఎంతో.. చిన్న చిన్న కథల ద్వారా పెద్ద నీతిని బోధించే కథలు మన తెలుగు సాహిత్యంలో వేనవేలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ పిల్లల్లో వికాస శక్తిని కలిగిస్తాయి. నైతిక ప్రవర్తనను, రుజువర్తనను నేర్పుతాయి. పిల్లలు తేలికగా ఆకర్షితులు కావడం కోసం మన రచయితలు పలు కథల్ని పక్షులు, జంతువుల పేరుతో రచించారు. పిల్లల్లో పఠనాసక్తి పెరగడానికి ఇదో రచనా మార్గం. ఆయా జంతువులు,

ఉగాది విశ్వాసాలు

రంగు పూల వసంతం..

వసంతి సుఖం యథా తథా అస్మిన్నితి’ అంటారు. అంటే, వసంతకాలంలో ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారని అర్థం. నిజానికి సాధారణ పండుగల్లా ఉగాది ఏ దేవతకో సంబంధించిన పండుగ కాదు. కాలాన్ని ఆరాధించే పండుగ. నిరంతరమూ, నిత్యనూతనమూ అయిన కాలాన్ని కొలుచుకుని అనంత కాలగమనంలో మనం ఎక్కడ ఉన్నామో తెలుసుకుని మరొక్కసారి దేవుడు ఇచ్చిన కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునే దిశగా మరల్చుకునే ప్రయత్నానికి నాంది పలికే పండుగ- ఉగాది. ఉగాది

Top