పంచాంగ శ్రవణం.. జీవన వికాసం

ఉగాది నాడు పంచాంగ శ్రవణం మహా పుణ్యదాయకమైన విషయమే అయినా, ఇందులో జీవన వికాస పాఠం కూడా నిగూఢంగా దాగి ఉంది. ఏడాది తొలిరోజే ఆదాయ వ్యయాలూ, అవమాన రాజ్యపూజ్యాలూ తెలుసుకోవడం ద్వారా మనిషి రాబోయే కష్టసుఖాలన్నింటికీ మానసికంగా సన్నద్ధమవుతాడు. ఏ కొత్త బాధ్యతో మీదపడితే, ‘ఆ రోజు పంచాంగంలో చెప్పిన భారం ఇదేనన్న మాట’ అని సరిపెట్టుకుంటాడు. ఏ అనుకోని ఆపదో ఎదురైతే, ‘గ్రహగతి మారుతుందని ముందే పంచాంగంలో

సృష్టిక్రమంలో 121వది శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం

బ్రహ్మ సృష్టి ఆరంభమై ఇప్పటికి 195 కోట్ల 58 లక్షల 85 వేల 121 సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. ఇప్పుడు 2020, మార్చి 25న వచ్చిన శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం 121వది. కలియుగం ప్రారంభమై ఈ ఉగాదికి 5,121 సంవత్సరాలు. శ్రీ మహా విష్ణువు మత్స్యావ తారంలో సోమకాసురుడనే రాక్షసుడిని సంహరించి, వేదాలను కాపాడి బ్రహ్మదేవుడికి అప్పగించినది ఉగాది నాడేనని అంటారు. కలియుగం ప్రారంభమైందీ, శ్రీరామ పట్టాభిషేకం జరిగిందీ, కురుక్షేత్ర

ఓ వెలుగు వెలుగు

స్ఫూర్తిపథం

మహాభారతంలో ఉద్యోగపర్వంలో కుంతీదేవి తన కుమారుడైన ధర్మరాజుకి శ్రీకృష్ణుని ద్వారా సందేశం పంపుతూ, క్షాత్ర ధర్మాన్ని బోధించే ఓకథ చెప్తుంది. విదులోపాఖ్యానంగా ఇది ప్రసిద్ధి చెందింది. అందులో విదుల అనే క్షత్రియ వనిత యుద్ధం నుండి పారిపోయి వచ్చిన తన కుమా రునితో అన్న మాట ఈ శ్లోకం... శ్లో।। అలాతం తిన్దుకస్యేవ ముహూర్తమపి విజ్వల। మా తుషాగ్నిరివానర్చిర్ధూమాయస్వ జిజీవిషుః ।। శ్లో।। ముహూర్తం జ్వలితం శ్రేయః న చ ధూమా యితం

ఆత్మ ప్రబోధ గీతం

శివభక్తితో శివగీత ప్రారంభ మవుతుంది. నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో శరణా గతి అత్యుత్తమ మైనదని మహర్షులు చెబుతారు. ఇందుకు ప్రతీకగా, శివగీత.. శివ శరణాగతితో ప్రారంభమై శివ శరణాగతితోనే ముగుస్తుంది. భగవంతుడి పరిపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి భక్తులు భగవంతుడి శరణాగతి కోరాల్సిందే. అంతకు మించిన మార్గాంతరం లేదు. అనేక సందర్భాల్లో పురాణ, ఇతిహాసాలు ఈ సత్యాన్ని నిరూ పించాయి కూడా. నారద భక్తి సూత్రాలు కూడా ‘అధాతౌ భక్తిం వ్యాఖ్యాస్యామ:’ అంటూ

హరికి హరుడి గీతోపదేశం

శ్రీ రాముడికి కర్తవ్య బోధ చేసిన 'శివగీత' మన సనాతన సాహిత్యంలో విష్ణుగీత, నారదగీత, దేవీగీత, అష్టావక్ర గీత, వ్యాసగీత, శ్రీరామగీత, గురుగీత, సిద్ధగీత, రుద్రగీత, గణేశగీత, భగవద్గీత.. ఇలా ఎన్నో ‘గీత’లున్నాయి. ఇవన్నీ ఆయా సందర్భాలలో జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించడం కోసం ఆవిర్భవించినవే. అయినప్పటికీ వేటికవే ప్రత్యేకంగా తమ వైవిధ్యాన్ని ఇవి ప్రకటిస్తాయి. అటువంటి వాటిలో శివగీత ఒకటి. ఆత్మానాత్మ వివేకాన్ని తెలిపే సకల వేదసారం భగవద్గీత.. అర్జునుడికి

Top