ఆయుర్వేదం.. వ్యాయామం

వ్యాయామం ప్రాధాన్యత గురించి ఆయుర్వేద గ్రంథంలో విపులంగా వివరించారు.
శరీరానికి శ్రమను కలిగించే పనినే వ్యాయామం అంటారు.
వ్యాయామం నిత్యం చేయడం వల్ల శరీరం కాంతివంతంగా ఉంటుంది.
వ్యాయామం మంచి ఆకలి పుట్టిస్తుంది.
సోమరితనం, బద్ధకం దరిచేరవు.
శరీరం నిర్ధిష్ట ఆకృతి కలిగి ఉంటుంది. శ్రమించడానికి అవసరమైన శారీరక శక్తి, మానసిక శక్తి లభిస్తాయి. శరీరం ఉష్టంగానూ, శీతలంగానూ కాకుండా కాపాడుతుంది. సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి దోహదం చేస్తుంది.
వ్యాయామం నిత్యం చేయడం వల్ల ముసలితనం తొందరగా రాదు.
అల్ప జంతువులు సింహాన్ని చూసి భయపడినట్టు, వ్యాయామం చేసే వారిని చూసి వ్యాధులు భయపడతాయి.
వయసు చేత, రూపం చేత, గుణము చేత హీనుడైన వాడిని కూడా వ్యాయామం దర్శనీయునిగా చేస్తుంది.
వ్యాయామం చేసే వారు ఎటువంటి ఆహారం తీసుకున్నా కీడు చేయక జీర్ణమై పోతుంది.

Review ఆయుర్వేదం.. వ్యాయామం.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related posts

Top