చిరస్మరణీయుడు కత్తి కాంతారావు

ఇప్పటి తరానికి తెలుసోలేదో కానీ అప్పటి తరానికి మాత్రం కత్తి కాంతారావు పేరు వినగానే ఒక్కసారిగా కత్తులు, ఖడ్గాలు, మంత్రాలు, దెయ్యాలు, రాజకోటలు కళ్ళముందు కదలాడతాయి. తెలుగు సినీరంగంలో జానపద చిత్రాల్లో ఎన్టీఆర్‍ తర్వాత అంతటి పేరు వచ్చింది మాత్రం కాంతారావుకే!
అంతటి నటుడిగా పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించినా, ఆయన తన చివరి దశలో దుర్భర జీవితాన్నే గడిపారని చెప్పాలి. ఆయన పోయిన తర్వాత ఆయన కుటుంబం ఆర్థికంగా మరింత చితికిపోయింది. ఆస్తులు లేవు, సొంత ఇల్లూ లేదు. మరి అంతటి మహానటుణ్ణి ఆదుకోలేమా? అనే ప్రశ్నకు సమాధానం రవీంధ్రభారతిలో తెలంగాణ సాంస్క•తిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సమావేశంలో లభించింది. చిత్రపురిహిల్స్లో ఆ మహానటుడి కుటుంబానికి ఒక సొంత ఇంటిని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించి, ఆయన్ని స్మరించుకుంది.

Review చిరస్మరణీయుడు కత్తి కాంతారావు.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related posts

Top