తేది: 12-6-2018 మంగళవారం

శ్రీ విళంబి నామ సం।।రం।। ఉత్తరాయణం గ్రీష్మ రుతువు; అధిక జ్యేష్ఠ మాసం; బహుళ పక్షం త్రయోదశి: ఉ. 5-47 తదుపరి చతుర్ధశి రా. 3-58 తదుపరి అమావాస్య కృత్తిక నక్షత్రం: సా. 6-27 తదుపరి రోహిణి అమృత ఘడియలు: సా. 4-08 నుంచి 5-40 వరకు వర్జ్యం: ఉ. 6-51 నుంచి 8-23 వరకు దుర్ముహూర్తం: ఉ. 8-05 నుంచి 10-54 వరకు రాహుకాలం: మ. 3-00 నుంచి 4-30 వరకు సూర్యోదయం: ఉ.5-29; సూర్యాస్తమయం: సా.6-30 మాస శివరాత్రి

Review తేది: 12-6-2018 మంగళవారం.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top