ఆరు రుచుల అంతరార్థం..

ఉగాది భావాన్ని తెలిపేది ఉగాది పచ్చడి. షడ్రుచుల (ఆరు రుచులు) సమ్మేళనంగా తయారు చేసే ఈ పచ్చడి జీవితంలో చోటుచేసుకునే వివిధ అనుభవాలకు ప్రతీక. జీవితం అన్ని అనుభవాలను కలిగినదైతేనే అర్థవంతం అవుతుంది అనే భావం ఈ పచ్చడిలో మిళితమై ఉంది. పచ్చడిలో కలిసే ఒక్కొక్క పదార్థం ఒక్కో భావానికి, అనుభవానికి ప్రతీక. బెల్లం- తీపి: ఆనందానికి సంకేతం ఉప్పు: జీవితంలో ఉత్సాహం, రుచికి సంకేతం వేపపువ్వు- చేదు: బాధ కలిగించే అనుభవాలు చింతపండు- పులుపు:

‘శంక’ను విడిచి.. ‘శంకరుడి’ దరి చేరిపోదాం!

3.7.1996, నిజామాబాదు ఆత్మీయులు శాంతాదేవి గారికి .... చిరమంగళ శుభాకాంక్షలతో ..... మీరు రాసిన ఉత్తరాలన్నీ చేరాయి. భరత్ రాసిన ఉత్తరాలు కూడా చేరాయి. డాక్టరు గారు, మీరు బావున్నారనుకుంటాను. ఏమిటి విశేషాలు చెప్పండి? ఎలా ఉంది జీవితం? ఎటుచూసినా అపార్థాలు, అపజయాలు, ఏదో అంతుబట్టని ఆవేదన మనల్ని చుట్టుముట్టినట్లు అనిపిస్తుంది. కదూ! మీకూ, నాకూ, ఒకటే తేడా! ఇవన్నీ మీకు అపుడపుడు ఉంటాయి. నాకు ఎప్పుడూ ఉంటాయి. ఇది లేనిదే జీవితం ఉండదు. ఇవి ఉన్నాయి

Les genres de litterature

Que se passe-t-il reellement avec les types de litteratureLes eleves racontent diverses histoires sur leur reponse au livre. L'ecrivain doit se sentir concerne par ce probleme et determiner le but de l'ecriture. Il est donc logique d'essayer de composer un livre dans un genre prefere, par opposition a l'ecriture du

Top