స్నానం పుణ్యప్రదం వ్రతం మోక్షపథం

హరిహరులు వేరు కాదు. వారిద్దరి తత్వాల మధ్య ఉండేది ఏకత్వ భావనే.. హరిహర తత్త్వం అన్యోన్యతకు మరో రూపం. ఈ భావనను అర్థం చేసుకోవడానికి, హరిహరులిద్దరూ ఒకటేనని సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి జ్ఞానదీపం వెలిగించే మాసం కార్తీకం. ‘న కార్తీక సమో మాస:’ మాసాలలో కార్తీకాన్ని మించినది లేదని అర్థం. ఇది స్కాంద పురాణోక్తి. ఈ మాసంలో మహా విష్ణువుకు కార్తీక దామోదరుడని పేరు. ఇక, పరమశివుడు కార్తీక మహాదేవుడిగా ఈ మాసంలో పూజలందుకుంటాడు. ‘విష్ణోర్నుకం

Top