ద్రోణాచార్యుడు

భరధ్వాజుడు, ఘృతాచికి పుట్టిన వాడు ద్రోణుడు. ఈయన కౌరవులకు, పాండవులకు కూడా ఆచార్యుడు. ఈయనకు కృపాచార్యుడి సోదరి కృపితో వివాహమైంది. వీరికి పుట్టిన వాడే అశ్వత్థామ. భరద్వాజుడు అగ్నికు కొడుకైన అగ్నివేశుడికి ఆగ్నేయాస్త్రం గురించి చెప్పాడు. ఆ అగ్నివేశుడు తిరిగి ఆ అస్త్రాన్ని భరద్వాజుడైన ద్రోణుడికి చెప్పి గురువు రుణం తీర్చుకున్నాడు. భరద్వాజుడికి వృషతుడనే రాజు స్నేహితుడు. వృషతుడికి ద్రుపదుడనే కొడుకు ఉన్నాడు. ద్రుపదుడికీ, ద్రోణుడికీ అగ్నివేశుడే గురువు. ద్రుపదుడు

పరాశర మహర్షి

పరాశరుడు వశిష్టుడికి మనవడు. శక్తి మహర్షికి కొడుకు. వ్యాస మహర్షికి తండ్రి. కాబట్టి ఈయన ఎంత గొప్ప మహర్షో అర్థమై ఉంటుంది. కల్మాషపాదుడనే రాజు వేటాడి వస్తూ దారిలో కనిపించిన శక్తి మహర్షిని పక్కకు తప్పుకో అన్నాడు. మహర్షి ఎదురు వస్తే నమస్కరించాలి కానీ, అలా అనకూడదు కదా! మహర్షి అదే విషయాన్ని రాజుకు చెప్పాడు. దాంతో రాజు మహర్షిని కర్రతో కొట్టాడు. దీంతో రాజుని రాక్షసుడిగా మారిపోతావని శపించాడు శక్తి

కచుడి విద్యాదీక్ష

ఈ కథ మహాభారతంలోని ఆదిపర్వంలో ఉంది. విద్యాభ్యాస సమయంలో ఇతర వ్యవహారాల మీదకు మనసు పోనివ్వకుండా చదివితే మంచి ఫలితాలు సాధించగలమని ఈ కథ ద్వారా మహాభారతం చేస్తోన్న హితబోధ ఇది. ఇక, కథలోకి వెళ్దాం. చాలా కాలం క్రితం నాటి మాట! కశ్యపుడు అనే ముని ఉండేవాడు. ఆయనకు దితి, అదితి అని ఇద్దరు భార్యలు. దితికి కలిగిన పిల్లలు రాక్షసులు. అదితి పిల్లలు దేవతలు. ఈ అన్నదమ్ములు (రాక్షసులు, దేవతలు) నిరంతరం

పసివాడి ప్రజ్ఞ

మహా భారతంలోని అరణ్యపర్వంలోనిది ఈ కథ. విదేహ రాజ్యాన్ని పాలించే జనక మహారాజు ఆస్థానంలో వంది అనే మహా విద్వాంసుడు ఉండేవాడు. ఎంతటి మహా విద్వాంసుడైనా వందితో వాదించి గెలవలేకపోతున్నారు. అందరినీ తన పాండిత్యంతో ఓడిస్తున్న వంది ఒకనాడు, ‘నాతో వాదించి ఓడిన వారిని నదీ ప్రవాహంలో ముంచేస్తాను’ అని మిక్కిలి అహంకారంతో ప్రకటించాడు. అలా ఎందరినో తన విద్వత్తుతో వివిధ అంశాలలో ఓడించి, వారిని నదిలోకి తోయించి గర్వంతో మిడిసి పడేవాడు. ఆ రోజులలో ఉద్ధాలకుడి

సుందోపసుందులు

ఇద్దరు తమలో తాము పోట్లాడుకుని ఇద్దరూ నాశనం కావడాన్ని ‘సుందోప సుందుల న్యాయం’ అంటారు. ఈనాటికీ మారుమూల పల్లెలలోనే కాక, మహా నగరాలలో కూడా భారతదేశ సంస్కారం కలిగిన వారు ఈ సామెతను వాడుతుంటారు. ఎవరైనా ఇద్దరు వివేకం మరిచి పోట్లాడుకుంటుంటే, వారిని సుందోపసుందుల్లా కొట్టుకుంటున్నారని అనడం కద్దు. ఈ కథ భారతం ఆదిపర్వంలో నారదుడు చెప్పింది. ఒకనాడు నారదుడు ధర్మరాజు వద్దకు వచ్చాడు. తన వద్దకు అతిథులుగా వచ్చిన వారి నుంచి

Top