కృష్ణగారడి.. గణపతి సందడి

2023- సెప్టెంబరు 1, శుక్రవారం, శ్రావణ బహుళ విదియ నుంచి 2023- సెప్టెంబరు 30, శనివారం, భాద్రపద బహుళ పాడ్యమి వరకు.. శ్రీశోభకృతు నామ సంవత్సరం-శ్రావణం - భాద్రపదం - వర్షరుతువు-దక్షిణాయణం ఆంగ్లమానం ప్రకారం తొమ్మిదవ మాసం సెప్టెంబరు. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం భాద్రపద మాసం. శ్రావణ మాసంలోకి కొన్ని రోజులు, భాద్రపదంలోని మరికొన్ని రోజుల కలయిక.. ఈ మాసం. సెప్టెంబరు 1, శ్రావణ బహుళ విదియ నుంచి సెప్టెంబరు 15 శ్రావణ బహుళ అమావాస్య వరకు

ఈ శుభ మాసంలో..

ఆంగ్లమానం ప్రకారం ఎనిమిదవ మాసం ఆగస్టు. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం శ్రావణ (అధిక)- శ్రావణ మాసాల కలయిక. ఈసారి శ్రావణం అధికమాసంతో కూడి వచ్చింది. పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇలా జంట శ్రావణ మాసం అధిక మాసంతో కూడి వస్తుంది. ఆగస్టు 16, బుధవారం వరకు శ్రావణ (అధిక) మాస తిథులు, ఆపై ఆగస్టు 17, గురువారం, శ్రావణ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి శ్రావణ మాస తిథులు కొనసాగుతాయి.

పుణ్యాధిక మాసం

2023- జూలై 1, శనివారం, ఆషాఢ శుద్ధ త్రయోదశి నుంచి 2023- జూలై 31, సోమవారం, శ్రావణ (అధిక) శుద్ధ త్రయోదశి వరకు.. శ్రీశోభకృతు నామ సంవత్సరం-ఆషాఢం-శ్రావణం (అధిక)-వర్షరుతువు-దక్షిణాయణం ఆంగ్లమానం ప్రకారం ఏడవ నెల జూలై. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆషాఢ - శ్రావణ (అధిక) మాసాల కలయిక. ఆషాఢ మాసంలోని కొన్ని రోజులు, శ్రావణ (అధిక) మాసంలోని మరికొన్ని రోజులు ఈ నెలలో కలుస్తాయి. ఆషాఢాన్ని శూన్య మాసమని, శుభప్రదమైనది కాదని

వ్రతాల సాధన..బోనాల జాతర

ఆంగ్లమానం ప్రకారం ఆరవ నెల జూన్‍. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం జ్యేష్ట - ఆషాఢ మాసాల కలయిక. జ్యేష్ట మాసంలోని కొన్ని రోజులు, ఆషాఢ మాసంలోని మరికొన్ని రోజులు ఈ నెలలో కలుస్తాయి. జ్యేష్ఠంలో గృహ నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించడం మంచిది కాదని మత్స్య పురాణంలో ఉంది. జూన్‍ 18 వరకు జ్యేష్ఠ మాస తిథులు, ఆపై 19 నుంచి 30 వరకు ఆషాఢ మాస తిథులు కొనసాగుతాయి. తొలి

విశేషం.. ‘చైత్ర’ఫలం

2023- ఏప్రిల్‍ 1, శనివారం, చైత్ర శుద్ధ ఏకాదశి నుంచి 2023- ఏప్రిల్‍ 30, ఆదివారం, వైశాఖ శుద్ధ దశమి వరకు.. శోభకృతు నామ సంవత్సరం-చైత్రం-వైశాఖం- వసంత రుతువు- ఉత్తరాయణం ఆంగ్లమాన క్యాలెండర్‍ ప్రకారం ఏడాదిలో నాలుగో మాసం- ఏప్రిల్‍. ఇది మనకు, తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం చైత్ర - వైశాఖ మాసాల కలయిక. చైత్ర మాసంలోని కొన్ని రోజులు, వైశాఖ మాసంలోని మరికొన్ని రోజులు ఉంటాయి. ఏప్రిల్‍ 20వ తేదీ వరకు

Top