శివకేశవ మాసం

ఆంగ్లమానం ప్రకారం పదకొండవ మాసం నవంబరు. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆశ్వయుజ - కార్తీక మాసాల కలయిక. ఆశ్వయుజ మాసంలోని కొన్ని రోజులు, కార్తీక మాసంలోని మరికొన్ని రోజులు ఈ నెలలో కలుస్తాయి. నవంబరు 1, ఆశ్వయుజ బహుళ చతుర్థి నుంచి నవంబరు 13 ఆశ్వయుజ బహుళ అమావాస్య వరకు ఆశ్వయుజ మాస తిథులు, ఆపై నవంబరు 14 కార్తీక శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి నవంబరు 30

జయ..జయ ఆశ్వయుజి

ఆంగ్లమానం ప్రకారం పదవ మాసం అక్టోబరు. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం భాద్రపద - ఆశ్వయుజ మాసాల కలయిక. భాద్రపదంలోని కొన్ని రోజులు, ఆశ్వయుజంలోని మరికొన్ని రోజులు ఈ మాసంలో ఉంటాయి. అక్టోబరు 1, భాద్రపద బహుళ విదియ నుంచి అక్టోబరు 14 భాద్రపద బహుళ అమావాస్య వరకు భాద్రపద మాస తిథులు, ఆపై అక్టోబరు 15 ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి అక్టోబరు 31 ఆశ్వయుజ బహుళ తదియ

కృష్ణగారడి.. గణపతి సందడి

2023- సెప్టెంబరు 1, శుక్రవారం, శ్రావణ బహుళ విదియ నుంచి 2023- సెప్టెంబరు 30, శనివారం, భాద్రపద బహుళ పాడ్యమి వరకు.. శ్రీశోభకృతు నామ సంవత్సరం-శ్రావణం - భాద్రపదం - వర్షరుతువు-దక్షిణాయణం ఆంగ్లమానం ప్రకారం తొమ్మిదవ మాసం సెప్టెంబరు. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం భాద్రపద మాసం. శ్రావణ మాసంలోకి కొన్ని రోజులు, భాద్రపదంలోని మరికొన్ని రోజుల కలయిక.. ఈ మాసం. సెప్టెంబరు 1, శ్రావణ బహుళ విదియ నుంచి సెప్టెంబరు 15 శ్రావణ బహుళ అమావాస్య వరకు

ఈ శుభ మాసంలో..

ఆంగ్లమానం ప్రకారం ఎనిమిదవ మాసం ఆగస్టు. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం శ్రావణ (అధిక)- శ్రావణ మాసాల కలయిక. ఈసారి శ్రావణం అధికమాసంతో కూడి వచ్చింది. పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇలా జంట శ్రావణ మాసం అధిక మాసంతో కూడి వస్తుంది. ఆగస్టు 16, బుధవారం వరకు శ్రావణ (అధిక) మాస తిథులు, ఆపై ఆగస్టు 17, గురువారం, శ్రావణ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి శ్రావణ మాస తిథులు కొనసాగుతాయి.

పుణ్యాధిక మాసం

2023- జూలై 1, శనివారం, ఆషాఢ శుద్ధ త్రయోదశి నుంచి 2023- జూలై 31, సోమవారం, శ్రావణ (అధిక) శుద్ధ త్రయోదశి వరకు.. శ్రీశోభకృతు నామ సంవత్సరం-ఆషాఢం-శ్రావణం (అధిక)-వర్షరుతువు-దక్షిణాయణం ఆంగ్లమానం ప్రకారం ఏడవ నెల జూలై. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆషాఢ - శ్రావణ (అధిక) మాసాల కలయిక. ఆషాఢ మాసంలోని కొన్ని రోజులు, శ్రావణ (అధిక) మాసంలోని మరికొన్ని రోజులు ఈ నెలలో కలుస్తాయి. ఆషాఢాన్ని శూన్య మాసమని, శుభప్రదమైనది కాదని

Top