బహ్మమెచ్చిన జ్యేష్ఠం

ఆంగ్లమాన క్యాలెండర్‍ ప్రకారం ఏడాదిలో ఆరో మాసం- జూన్‍. ఇది మనకు, తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం జ్యేష్ఠ మాసం. చైత్రాది మాస పరిగణనలో ఇది మూడో మాసం. జ్యేష్ఠ మాసం బ్రహ్మదేవుడికి ప్రీతికరమైన మాసమని పేరు. జ్యేష్ఠ మాసం నెల రోజులు బ్రహ్మను ఆరాధించాలని అంటారు. తెలుగు మానం ప్రకారం జూన్‍ నెల.. వైశాఖ - జ్యేష్ఠ మాసాల కలయిక. జూన్‍ 10వ తేదీ వరకు వైశాఖ మాస తిథులు..

కాంతిరేఖ..వైశాఖ

ఆంగ్లమాన క్యాలెండర్‍ ప్రకారం ఏడాదిలో ఐదో మాసం- మే. ఇది మనకు, తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం వైశాఖ మాసం. చైత్రాది మాస పరిగణనలో ఇది రెండో మాసం. ఇది విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైన మాసం. కాబట్టే దీనిని ‘మాధవ మాసం’ అని కూడా అంటారు. తెలుగు మానం ప్రకారం ఇది చైత్ర - వైశాఖ మాసాల కలయిక. మే 11వ తేదీ వరకు చైత్ర మాస తిథులు.. ఆపై మే

ఉగాదులు..ఉషస్సులు

ఆంగ్లమాన క్యాలెండర్‍ ప్రకారం ఏడాదిలో నాలుగో మాసం- ఏప్రిల్‍. ఇది మనకు, తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం చైత్ర మాసం. చైత్రాది మాస పరిగణనలో ఇది తొలి మాసం. సంవత్సరానికి ఇది మొదటి నెల కాబట్టి దీనినే ‘సంవత్సరాది’గా పరిగణిస్తారు. ఇదే ఉగాది. చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి మనకు కొత్త సంవత్సరం ఆరంభమవుతుంది. ఏప్రిల్‍లో 12వ తేదీ వరకు ఫాల్గుణ మాస తిథులు.. ఆపై ఏప్రిల్‍ 13 నుంచి

ఫాల్గుణ ఫలం

ఆంగ్లమాన క్యాలెండర్‍ ప్రకారం ఏడాదిలో మూడో మాసం- మార్చి. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం మార్చి.. ఫాల్గుణ మాసం. అలాగే కొన్ని మాఘ మాస తిథులు కూడా కలుస్తాయి. చైత్రాది మాస పరిగణనలో ఫాల్గుణం పన్నెండవ మాసం. మార్చి 13వ తేదీ వరకు మాఘ మాస తిథులు, ఆపై మార్చి 14వ తేదీ నుంచి ఫాల్గుణ మాస తిథులు కొనసాగుతాయి. యశోద జయంతి, కాలాష్టమి, సీతాష్టమి, మహా శివరాత్రి,

‘మాఘ’ మహాత్మ్యం

ఆంగ్లమాన క్యాలెండర్‍ ప్రకారం ఏడాదిలో రెండో మాసం- ఫిబ్రవరి. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఫిబ్రవరి.. మాఘ మాసం. అలాగే పుష్య మాస తిథులు కూడా కొన్ని కలుస్తాయి. చైత్రాది మాస పరిగణనలో మాఘమి పదవ మాసం. ఫిబ్రవరిలో 11వ తేదీ వరకు పుష్య మాస తిథులు, ఆపై మాఘ మాస తిథులు కొనసాగుతాయి. ఫిబ్రవరి 11 నుంచి మాఘ మాసం ఆరంభమవుతుంది. ప్రత్యక్ష దైవమైన సూర్యనారాయణుడి రథసప్తమి,

Top