ఘన ఫాల్గుణం

ఆంగ్లమాన క్యాలెండర్‍ ప్రకారం సంవత్సర క్రమంలో మూడో నెల- మార్చి. ఇది మనకు, తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఫాల్గుణ మాసం. చైత్రాది మాస పరిగణనలో ఇది పదకొండవ మాసం. మార్చి నెల మాఘ - ఫాల్గుణ మాసాల కలయిక. మార్చి 2వ తేదీ వరకు మాఘ మాస తిథులు.. ఆపై మార్చి 31 ఫాల్గుణ మాస తిథులు కొనసాగుతాయి. ఫాల్గుణ మాసంలో వచ్చే పండుగలు, పర్వాలలో మహా శివరాత్రి,

జయ జయ ఆశ్వయుజ

ఆంగ్లమాన క్యాలెండర్‌ ప్రకారం ఏడాదిలో పదో మాసం` అక్టోబర్‌. ఇది మనకు, తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆశ్వయుజ మాసం. చైత్రాది మాస పరిగణనలో ఇది ఏడవ మాసం. అక్టోబర్‌ మాసం భాద్రపద ` ఆశ్వయుజ మాసాల కలయిక. అక్టోబర్‌ 6వ తేదీ వరకు భాద్రపద మాస తిథులు.. ఆపై అక్టోబర్‌ 7వ తేదీ నుంచి ఆశ్వయుజ మాస తిథులు కొనసాగుతాయి. శక్త్యారాధనకు ఆటపట్టయిన మాసం` ఆశ్వయుజం. శరన్నవరాత్రులు పేరిట ఈ

బహ్మమెచ్చిన జ్యేష్ఠం

ఆంగ్లమాన క్యాలెండర్‍ ప్రకారం ఏడాదిలో ఆరో మాసం- జూన్‍. ఇది మనకు, తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం జ్యేష్ఠ మాసం. చైత్రాది మాస పరిగణనలో ఇది మూడో మాసం. జ్యేష్ఠ మాసం బ్రహ్మదేవుడికి ప్రీతికరమైన మాసమని పేరు. జ్యేష్ఠ మాసం నెల రోజులు బ్రహ్మను ఆరాధించాలని అంటారు. తెలుగు మానం ప్రకారం జూన్‍ నెల.. వైశాఖ - జ్యేష్ఠ మాసాల కలయిక. జూన్‍ 10వ తేదీ వరకు వైశాఖ మాస తిథులు..

కాంతిరేఖ..వైశాఖ

ఆంగ్లమాన క్యాలెండర్‍ ప్రకారం ఏడాదిలో ఐదో మాసం- మే. ఇది మనకు, తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం వైశాఖ మాసం. చైత్రాది మాస పరిగణనలో ఇది రెండో మాసం. ఇది విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైన మాసం. కాబట్టే దీనిని ‘మాధవ మాసం’ అని కూడా అంటారు. తెలుగు మానం ప్రకారం ఇది చైత్ర - వైశాఖ మాసాల కలయిక. మే 11వ తేదీ వరకు చైత్ర మాస తిథులు.. ఆపై మే

ఉగాదులు..ఉషస్సులు

ఆంగ్లమాన క్యాలెండర్‍ ప్రకారం ఏడాదిలో నాలుగో మాసం- ఏప్రిల్‍. ఇది మనకు, తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం చైత్ర మాసం. చైత్రాది మాస పరిగణనలో ఇది తొలి మాసం. సంవత్సరానికి ఇది మొదటి నెల కాబట్టి దీనినే ‘సంవత్సరాది’గా పరిగణిస్తారు. ఇదే ఉగాది. చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి మనకు కొత్త సంవత్సరం ఆరంభమవుతుంది. ఏప్రిల్‍లో 12వ తేదీ వరకు ఫాల్గుణ మాస తిథులు.. ఆపై ఏప్రిల్‍ 13 నుంచి

Top