అమ్మ ప్రేమకు మారు పేరు

లోకంలో ఎందరు బిడ్డలైనా ఉండవచ్చు. వాళ్ల తత్వం వేరు. అయితే, ఎందరు తల్లులైనా ఉండవచ్చు. ఆ తల్లుల తత్వం మాత్రం ఒక్కటే. అవును! ఈ సృష్టిలో ప్రతి తల్లి తత్వం ఒక్కటే. అది- ప్రేమ, మమకారం, సేవ, అంకితభావం, త్యాగాల మేళవింపు. ఆ బేల మనసులో, ఆ బలహీన శరీరంలో బిడ్డ పట్ల కొండంత ప్రేమ. బిడ్డ కోసం కొండను ఢీకొట్టేంత తెగువ.. సర్వం ఇవ్వగల,

కృతజ్ఞత, నమస్కారం

మన భరతఖండం పుణ్యభూమి. అత్యుత్తమ సంస్క•తీ సంప్రదాయాలకు, ఉన్నతమైన ఆచార వ్యవహారాలకు, అద్వితీయమైన ఆధ్యాత్మిక భావనలకు పుట్టినిల్లు. ఇక్కడి నేలపై ఉద్భవించిన ప్రతీ భావనా భగవంతునికి దగ్గర చేసేదే. ప్రతి మనిషిని భగవంతుడిని చేసేదే. అంతటి విశాల, విశిష్ట, ఉన్నత భావాల గని భారతావని. మన పూర్వీకులు, రుషోత్తములు ఎన్నో శోధనలు, సాధనలు చేసి గొప్ప ఆధ్యాత్మిక, భక్తి భావనలను మనకు వారసత్వంగా అందించారు. అవన్నీ భగవంతుడు కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకున్న

బతకొద్దు.. జీవిద్దాం!

ఒక చిన్న కుర్రాడు ఒకరోజు దిగులు ముఖంతో ఇంటికి వచ్చాడు. తల్లి.. ‘ఎందుకురా అలా ఉన్నావు?’ అని ప్రశ్నించింది. ‘మా స్కూల్లో డ్రామా వేస్తున్నారు. నా మిత్రులందరికీ రాజు, మంత్రి, సేనాధిపతి వంటి మంచి వేషాలు ఇచ్చారు. నాకు మాత్రం భటుడి వేషం ఇచ్చారు’ అని కంటతడి పెడుతూ చెప్పాడు ఆ పసివాడు. ‘పిచ్చి కన్నా.. ఆ నాటకంలో రాజు పాత్ర ఎంత ముఖ్యమో భటుడి పాత్ర కూడా అంతే కీలకమైనది. నాటకం అన్నాక

ద్వేషం..

ద్వేషంతో మనం చేసే పనిలో విజయం సాధించలేం. ప్రపంచాన్ని జయించలేం. అంతెందుకు మనల్ని మనం జయించలేం. ద్వేషం.. బయటికి కనిపించని శత్రువు. మనసులో గూడు కట్టుకుని మనుష్యుల మధ్య అడ్డుగోడలు కడుతుంది. విభజన రేఖలు గీస్తుంది. వివక్షను నూరిపోస్తుంది. కులం, మతం, ప్రాంతం, రంగు ఆధారంగా మనుషులను విభజిస్తుంది. సాటి మనిషి హక్కుల రెక్కలను నిర్దాక్షిణ్యంగా తెగ్గొడుతుంది. ద్వేషం.. ఎల్లప్పుడూ విషాన్ని కక్కుతుంది. ద్వేషంతో మాట్లాడే ఒక్క మాట.. ఒక్క

ద్వేషం..

ద్వేషంతో మనం చేసే పనిలో విజయం సాధించలేం. ప్రపంచాన్ని జయించలేం. అంతెందుకు మనల్ని మనం జయించలేం. ద్వేషం.. బయటికి కనిపించని శత్రువు. మనసులో గూడు కట్టుకుని మనుష్యుల మధ్య అడ్డుగోడలు కడుతుంది. విభజన రేఖలు గీస్తుంది. వివక్షను నూరిపోస్తుంది. కులం, మతం, ప్రాంతం, రంగు ఆధారంగా మనుషులను విభజిస్తుంది. సాటి మనిషి హక్కుల రెక్కలను నిర్దాక్షిణ్యంగా తెగ్గొడుతుంది. ద్వేషం.. ఎల్లప్పుడూ విషాన్ని కక్కుతుంది. ద్వేషంతో మాట్లాడే ఒక్క మాట.. ఒక్క

Top