ఏకాదశి..

మన పూర్వీకులు ఏడాదిని రెండు ఆయనాలుగా, పన్నెండు మాసాలుగా విభజించారు. ప్రతి మాసంలో రెండు పక్షాలు వస్తాయి. అంటే ప్రతి నెలలో రెండుసార్లు ఏకాదశి తిథి వస్తుంది. ఇలా ఏడాదికి ఇరవై నాలుగు ఏకాదశులు.. ఒక్కో దానికి ఒక్కో విశిష్టత. ఇరవై నాలుగు ఏకాదశులు ఏదో ఒక విశిష్టతను కలిగి ఉన్నాయి. అటువంటి వాటిలో పుష్య శుద్ధ ఏకాదశి ఒకటి. దీనినే పుత్రదైకాదశి అని, రైవత మన్వాది దినమని కూడా

అవి ఇవి..

అంగుత్తరనికాయ గౌతమబుద్ధుడు చెప్పిన ఐదు లక్షణాల సిద్ధాంతమే ‘అంగుత్తరనికాయ’. ప్రతీ మనిషీ నిరంతరం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సిన విషయాలు ఏమిటంటే.. 1. ఏదో ఒకరోజున నాకు అనారోగ్యం కలుగుతుంది. దాన్ని నేను తప్పించుకోలేను. 2. ఏదో ఒకరోజున నాకు వృద్ధాప్యం వస్తుంది. దాన్ని నేను తప్పించుకోలేను. 3. ఏదో ఒకరోజున నన్ను మృత్యువు కబళిస్తుంది. దాన్ని నేను తప్పించుకోలేను. 4. నేను అమితంగా ప్రేమించి, నావి అని భావించే వస్తువులు, సంపద, ఆస్తి.. అన్నీ ఏదో ఒకరోజున మార్పునకు,

ఆశించకు.. పని చేయడం మనకు!

శ్లోకం: కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన । మా కర్మఫలహేతుర్భూ: మా తే సంగోస్త్వ కర్మణి ।। పదచ్ఛేదం: కర్మణి - ఏవ - అధికార: - తే - మా - ఫలేషు - కదాచన - మా - కర్మఫలహేతు: - భూ: - మా - తే - సంగ: - అస్తు - అకర్మణి ప్రతి పదార్థం: తే= నీకు, కర్మణి ఏవ= కర్మాచరణలోనే, అధికార:= అధికారం ఉంది, ఫలేషు=

పోలికతో చింత.. సుఖము లేదంట

సన్నివేశం-1: పంజరంలో బంధించిన పక్షికి ఒక గిన్నెలో నీరు, మరో గిన్నెలో ధాన్యపు గింజలు వేసి ఉంచారు. పంజరం లోపల అది కూర్చు నేందుకు చిన్న పీట వేశారు. బయట ఆకాశంలో విహరిస్తూ ఉన్న మరో పక్షిని చూసి, ఈ పంజరంలోని పక్షి.. ‘ఆహా.. ఆనందమంటే ఆ పక్షిదే కదా! ఎటువంటి బంధ నాలు లేకుండా ఎంత స్వేచ్ఛగా విహరిస్తుందో కదా! నాకేమో పంజరమే ప్రపంచం. ఇక్కడ నాకు ఊపిరి సలపడం

ఆదివారం ఏo చేయకూడదు

హనుమంతుడిని ఎలా పూజించాలి? ఇందుకోసం ఏమైనా ప్రత్యేక పూజా విధానాలు ఉన్నాయా? పరిపూర్ణమైన భక్తి అనేది ఒక్కటి ఉంటే చాలు.. ఏ దైవాన్నయినా పూజించడానికి. అది లేకుండా ఎన్ని పూజలు చేసినా వ్యర్థమే. ఇక దేవీదేవతలను ఎలా పూజించాలో మన పెద్దలు కొన్ని ఆచారాలు ఏర్పరిచారు. నిజానికి భక్తితో నిండిన మనసుతో పూజించడం కన్నా గొప్ప విధానం మరేదీ లేదు. కానీ, కొన్ని పద్ధతులు, విధానాలు కొనసాగాలంటే ఆచారాలను పాటించడం తప్పనిసరి.

Top