పట్టణపు చిట్టి ఎలుక – గ్రామా చిట్టి ఎలుక

ఒక గ్రామంలో ఉన్న చిట్టెలుక పట్టణంలో ఉన్న చిట్టెలుకని తన యింటికి రమ్మని ఆహ్వానించింది. పట్టణంలోని చిట్టెలుక గ్రామ చిట్టెలుక యింటికి వచ్చింది. గ్రామ చిట్టెలుక దానికి భోజనం ఏర్పాటు చేసింది. కాని ఆ భోజనంలో బార్లీ, ధాన్యాలు తప్పయింకేవీ కనపడ లేదు. పట్టణ చిట్టెలుకతో, ‘‘నిజంగా ఆలోచించి చూస్తే యిక్కడ నీ పరిస్థితి ఏమీ బాగులేదు. నీకు యిక్కడ తినడానికి కూడా సరియైన పదార్థాలు దొరకడం లేదు. ఎలా

మాటకు మాట నష్టమే సుమా!

మనం నిత్య సంభాషణల్లో ఎన్నో పద ప్రయోగాలు చేస్తుంటాం. వాటిలో కొన్నిసార్లు ‘సామెతల’ను ఉపయోగిస్తుంటాం. కాల ప్రవాహంలో అవి మన వాడుక భాషలో అతికినట్టు స్థిరపడిపోయాయి. తెలుగు నాట ఇటువంటి సామెత ప్రయోగాలు చాలా ఉన్నాయి. ఒక్కో సామెత ఒక్కో ‘కథ’ చెబుతుంది. అది పరమార్థాన్ని బోధిస్తుంది. వీటిలో కొన్ని హాస్యోస్పోరకంగా అనిపిస్తే, మరికొన్ని వికాస భావాలను కలిగిస్తాయి. అటువంటి కొన్ని ‘‘సామెత కథ’’ల పరిచయ. ‘‘మనిషికి

దేవుని కొలిచేందుకురా?

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక అ ఆ లతో పాటా అ ఆ లు దిద్దుదాము - అమ్మ మాట విందాము ఇ ఈ లు చదువుదాము - ఈశ్వరుని కొలుద్దాము ఉ ఊ లు దిద్దుదాము - ఉడతను చూద్దాము ఎ ఏ

‘తోడేలు’ అని అర్చిన బాలుడు

ఒక బాలుడు గొర్రెల్ని కాస్తూ ఉండేవాడు. అతడు గొర్రెల్ని అడవికి తీసుకుని వెళ్లి, వాటిని మేపి, తిరిగి యింటికి తీసుకుని వస్తూ ఉండేవాడు. ఒకనాడు అతడు అడవిలో గొర్రెల్ని మేపుతూ ఉన్నాడు. అతనికి విసుగు పుట్టింది. ఆ అడవిలో యింకా గ్రామస్తులు ఉన్నారు. వారిలో కొంతమంది కట్టెలు కొడుతున్నారు. ఇంకా కొంత మంది పండ్లు, కాయలు కోస్తున్నారు. ఆ బాలుడు వాళ్లని ఆటపట్టించాలనుకున్నాడు. వెంటనే ఆ బాలుడు, ‘‘తోడేలు, తోడేలు, రక్షించండి,

నసీరుద్దీన్ తుఫాన్

నసీరుద్దీన్‍... ఈ పేరు విన్నారా? మన తెనాలి రామకృష్ణుడి మాదిరిగానే నసీరుద్దీన్‍ కూడా మంచి చమత్కారి. హాస్యకారుడు. భారతీయ బాల సాహిత్యంలో నసీరుద్దీన్‍ కథలది చెరగని ముద్ర. పిల్లలు నసీరుద్దీన్‍ కథలు చదవడానికి, వినడానికి ఎంతో ఆసక్తి చూపుతుంటారు. ఆ చమత్కారంలో, హాస్యంలో పెద్దలు నేర్చుకోవాల్సిన నీతి కూడా ఎంతో ఉంటుంది. పిల్లలూ పెద్దలూ అందరూ నీతి నిజాయితీ, నైతిక ప్రవర్తన, సూక్ష్మబుద్ధి కలిగి ఉండాలని చాటే కథలివి. ఇంకా

Top