చిన్న చేప పెద్ద చేపను మింగిందట!

మనం నిత్యం వాడే మాటల్లో అనేక జాతీయాలు దొర్లుతుంటాయి. వాటిని చాలా వరకు యథాలాపంగా వాడేస్తుంటాం కానీ, నిజానికి వాటికి నిజమైన అర్థమేమిటో చాలామందికి తెలియదు. కానీ, వాడుకలో మాత్రం చాలా ‘పలుకుబడి’లో ఉంటాయి. అంటే, ఎక్కువగా వ్యావహారికంలో ఉంటాయి. వాటి అర్థం తెలియకున్నా.. సరిగ్గా ఆ సందర్భానికి తగినట్టు మాత్రం వీటిని వాడేయడమే ప్రత్యేకత. అలా వాడేస్తుండే కొన్ని పలుకుబడుల గురించి తెలుసుకుందాం. అశోకుని రాజ్యంలో పశువైతే మాత్రమేమి? పశుజన్మ కంటే

ఎవరు గొప్ప?

పూర్వం ఒక అడవిలో అనేక రకాలైన పక్షులు ఉండేవి. అవి ఆ అడవిలో దొరికిన ఆహారాన్ని తిని సుఖంగా, స్వేచ్ఛగా జీవిస్తుండేవి. అలాగే, ఒక్కోసారి వాటికి వేటగాళ్ల నుంచి ముప్పు పొంచి ఉండేది. వారి బారి నుంచి ఎలాగో తప్పించుకుని ఆనందంగా ఆ అడవిలో జీవిస్తుండేవి. ఇదిలాఉండగా, ఒకరోజున ఆ అడవిలోకి ఎక్కడి నుంచో ఒక ముసలి కోతి వచ్చింది. అది కొద్దికాలానికే ఆ అడవి జంతువులతో బాగా కలిసిపోయింది. వాటితో

పిల్లల ఆటపాటలు

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక పక్కా ఫకీరు ఒంటెల దోలుకు పోయే వారొక కుంట గట్టుపై జేరారు కుంటి యొంటె గనుపడలేదంటూ గ్రుద్దులాడుకోసాగారు ఆ సమయానికె ఫకీరు వాడొక డక్కడ వచ్చి కూర్చున్నాడు ఆ యయ్యలు ‘మా యొంటె గప్పడిన దా?’ యని ఫకీరు నడిగారు ‘కుంటి కాలిదేనా?’ యని సాహే బంటే

పిల్లల సంక్రాంతి పాట

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక గెలముంద నెలముంద కులుకుతూ వచ్చావు పలుకరింతా మంటె సంక్రాంతీ! నిలిచి మాటాడవే సంక్రాంతి పూరింటి పై నవ్వు బీర పూవుల మీద చలి ముసుగు కప్పావు సంక్రాంతీ చక్కిలిగింత పెట్టావు సంక్రాంతి పాల చిక్కుడు చిగురు కేలల్ల లాడింప నీలాలు చిలికావు సంక్రాంతీ నిగ్గులొలికించావు సంక్రాంతి వరిచేను

పిల్లల ఆటపాటలు

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక గుంటనక్క- విశ్వప్రేమ నక్క బావ డొక్క కాలి ఎక్కడేమి దొరకక తిక్కపట్టినట్టు తిరిగి తిరిగి చివరకు గుడిసెపైన కూరుచున్న కోడిపుంజు వైపు చూసి ‘మంచి వార్త.. మంచి వార్త’ అంచు పిలిచెను గుంటనక్క గారి జోరు కంట జూచి కోడిపుంజు ‘ఏమిటేమి?’టంచు ప్రశ్న వేసి నంతనె ‘విననె లేదటోయి! నీవు ‘విశ్వప్రేమ’ అనెడి

Top