లొట్టకన్ను.. కట్టె కాలు

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక గంగులు కూతురి పెండ్లాయే గమ్మత్తేమిటో విన్నార? పెండ్లి కుమారుండొకనాడూ పెండ్లముతో నిట్లన్నాడు పెండ్లికొడుకు: మోసము చేశా చూశావా? మూలము దెలిసికొన్నావా? గాజు కన్ననీ మీ వారు గమనింపకె నిన్నిచ్చారు పెండ్లికూతురు: ఏదేదీ చూపించండి? ఎందుకు కప్పెట్టారండీ? మీకంటే తరుగెవరండీ? మేమొక పని చేశామండీ. పెండ్లికొడుకు: అంత తెలివి మీకేడ్చిందా? అయితే చెప్పుదు చూతాము? కావలసిన చూడంటూనే కంటి లొట్ట

రోకంటి పాట

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక పాపాలు పుణ్యాలు పాలించు స్వామీ పాపకర్మలను బట్టి బంధించు స్వామీ పుణ్యమ్ము కొందరికి పూజ కొందరికి పుణ్యస్త్రీ జన్మాన చావు కొందరికి పుణ్యమ్ము పాపమ్ము ఒక వీధినుండె పాలపండ్ల గంప మా వీధినుండె అన్నెమ్ము పున్నెమ్ము ఒక వీధినుండె అరటిపండ్ల గంప మా

పిల్లల ఆటపాటలు

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక ఏది మేలు గడపలన్నింటోను ఏ గడప మేలు మహలక్ష్మి నర్తించు మా గడప మేలు అరుగులన్నింటిలోను ఏ అరుగు మేలు అతిథులందరు జేరు మా గడప మేలు వీధులన్నింటిలోన ఏ వీధి మేలు విద్వాంసులుండేటి మా వీధి మేలు ఊరులన్నింటిలోనూ ఏ ఊరు మేలు పాడిపంటలు విలసిల్లు మా ఊరు మేలు గురువులందరిలోనూ ఏ గురువు మేలు వేదసారము తెలుపు మా

చిన్న చేప పెద్ద చేపను మింగిందట!

మనం నిత్యం వాడే మాటల్లో అనేక జాతీయాలు దొర్లుతుంటాయి. వాటిని చాలా వరకు యథాలాపంగా వాడేస్తుంటాం కానీ, నిజానికి వాటికి నిజమైన అర్థమేమిటో చాలామందికి తెలియదు. కానీ, వాడుకలో మాత్రం చాలా ‘పలుకుబడి’లో ఉంటాయి. అంటే, ఎక్కువగా వ్యావహారికంలో ఉంటాయి. వాటి అర్థం తెలియకున్నా.. సరిగ్గా ఆ సందర్భానికి తగినట్టు మాత్రం వీటిని వాడేయడమే ప్రత్యేకత. అలా వాడేస్తుండే కొన్ని పలుకుబడుల గురించి తెలుసుకుందాం. అశోకుని రాజ్యంలో పశువైతే మాత్రమేమి? పశుజన్మ కంటే

ఎవరు గొప్ప?

పూర్వం ఒక అడవిలో అనేక రకాలైన పక్షులు ఉండేవి. అవి ఆ అడవిలో దొరికిన ఆహారాన్ని తిని సుఖంగా, స్వేచ్ఛగా జీవిస్తుండేవి. అలాగే, ఒక్కోసారి వాటికి వేటగాళ్ల నుంచి ముప్పు పొంచి ఉండేది. వారి బారి నుంచి ఎలాగో తప్పించుకుని ఆనందంగా ఆ అడవిలో జీవిస్తుండేవి. ఇదిలాఉండగా, ఒకరోజున ఆ అడవిలోకి ఎక్కడి నుంచో ఒక ముసలి కోతి వచ్చింది. అది కొద్దికాలానికే ఆ అడవి జంతువులతో బాగా కలిసిపోయింది. వాటితో

Top