పాల వెన్నెల పూల వెన్నెల

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక వెన్నెల హారతి పాల వెన్నెల పూల వెన్నెల పాల కడలికి పట్టి వెన్నెల తేట వెన్నెల పాట వెన్నెల పాలమీగడ తొరక వెన్నెల తరపి వెన్నెల వలపు వెన్నెల బతుకు పండిన పసిడి వెన్నెల నగవు వెన్నెల తొగరు వెన్నెల చెలిమి

మిక్కిలి వింతలు

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక తాయిలమేదో తీసీ పెట్టమ్మా ఆటలు ఆడీ పాటలు పాడీ అలసీ వచ్చానే- తియ్యా తియ్యని తాయిలమేదో తీసీ పెట్టమ్మా పిల్లిపిల్లా కళ్లుమూసి పీట ఎక్కింది కుక్కపిల్లా తోకాడిస్తూ గుమ్మమెక్కింది కడుపులోని కాకిపిల్ల గంతులేస్తోందీ తియ్యాతియ్యని

ఊరంతా సంక్రాంతి నేలంతా పూబంతి

మన పంటలు ఇంటికి వచ్చే వేళ.. ముంగిళ్లలో పాడి పొంగిపొరలే వేళ.. గంగిరెద్దులు, జానపదులు ఆడిపాడే వేళ.. లిప్తపాటు కాలంలో ప్రత్యక్ష భగవానుడైన సూర్యనారాయణుడు మకరరాశిలోకి ప్రవేశించి ఉత్తరాయణ మహా పుణ్యకాలానికి నాంది పలుకుతాడు. దీంతో ప్రజలు ఈ సంక్రమణ కాలమనే సంక్రాంతి పండుగను తీయతీయగా చేసుకునేందుకు సిద్ధమవుతారు. ముఖ్యంగా సంక్రాంతి సందర్భంగా మన పల్లెల్లో నెలకొనే పండుగ వాతావరణం కమనీయం. ఈ వేడుకలకు అంతటికీ మూల కారణం సూర్యుడే.

చెరువు చెంతకు చేరితిమి.. చేపలు, పీతలు చూచితిమి

గుడుగుడు కుంచం గుడుగుడు కుంచం గుండే రాగం పావడ పట్టం పడిగే రాగం అప్పడాల గుర్రం ఆడుకోబోతే, పే పే గుర్రం పెళ్లికి పోతే, అన్నా అన్నా నీ పెళ్లి ఎప్పుడంటే రేపు కాక ఎల్లుండి, కత్తీ కాదు బద్దా కాదు గప్చుప్ లాలమ్మ లాలి లాలి లాలమ్మ లాలి లాలమ్మ లాలమ్మ గుర్రాలు లంకల్లో మేసే బుల్లెమ్మ గుర్రాలు బీడుల్లో మేసే అప్పన్న గుర్రాలు అడవుల్లో మేసే ఊరుకో అబ్బాయి వెర్రి అబ్బాయి ఉగ్గెట్టు మీయమ్మ ఊరెళ్లింది పాలిచ్చు మీయమ్మ పట్నమెళ్లింది నీలోసె మీయమ్మ నీళ్లకెళ్లింది లాలి లాలమ్మ లాలి లాలమ్మ చక్కని లోకంలో

పందెమే గెలిచింది నా గాలిపటం

చెమ్మ చెక్క చారడేసి మొగ్గ చెమ్మ చెక్క చారడేసి మొగ్గ అట్లు పొయ్యంగ ఆరగించంగ ముత్యాల చెమ్మ చెక్క ముగ్గులెయ్యంగ రత్నాల చెమ్మ చెక్క రంగులెయ్యంగ పగడాల చెమ్మ చెక్క పందిరెయ్యంగ పందిట్లో మా బావ పెండ్లి చెయ్యంగ చూచి వద్దాం రండి, సుబ్బారాయుడి పెళ్లి చూచి వద్దాం రండి మా వాళ్లింట్లో పెళ్లి మళ్లీ వద్దాం రండి దొరగారింట్లో పెండ్లి దోచుకు వద్దాం రండి. లాలమ్మ లాలి.. లాలి లాలమ్మ లాలి లాలమ్మ లాలమ్మ గుర్రాలు లంకల్లో మేసె బుల్లెమ్మ గుర్రాలు బీడుల్లో మేసె అప్పన్న గుర్రాలు అడవుల్లో మేసె ఊరుకో

Top