గంట కొట్టేదెవరు?

పేరుకే పిల్లల కథలు.. పెద్దలూ నేర్చుకోవాల్సిన నీతి ఎంతో.. చిన్న చిన్న కథల ద్వారా పెద్ద నీతిని బోధించే కథలు మన తెలుగు సాహిత్యంలో వేనవేలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ పిల్లల్లో వికాస శక్తిని కలిగిస్తాయి. నైతిక ప్రవర్తనను, రుజువర్తనను నేర్పుతాయి. పిల్లలు తేలికగా ఆకర్షితులు కావడం కోసం మన రచయితలు పలు కథల్ని పక్షులు, జంతువుల పేరుతో రచించారు. పిల్లల్లో పఠనాసక్తి పెరగడానికి ఇదో రచనా మార్గం. ఆయా జంతువులు,

దండనీతి

Effects of improper punishment If the King does not punish those that deserve punishment or punishes those that are innocent, such a King gets a bad name and also goes to hell. To control the natural instinct of selfishness in the society, punishment is an essential aspect as stated by Acharya Chanakya.

ఒక చెట్టు ఆత్మ కథ

చాలాకాలం క్రితం చాలా పెద్ద ఫల వృక్షం ఉండేది. ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఆ చెట్టు చుట్టూ తిరు గుతూ రోజూ చాలా ఇష్టంగా, ప్రేమగా ఆడుకునేవాడు. ఆ పిల్లవాడితో పాటే ఆ చెట్టు శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించసాగింది. పిల్లవాడు పెరిగి పెద్దయ్యే సమ యానికి ఆ చెట్టు నిండా పండ్లు కాశాయి. ఆ బాలుడు ఒకరోజు చెట్టు ఎక్కి పండ్లు కోసుకుని తిన్నాడు. ఆ చెట్టు నీడలో కాసేపు పడుకున్నాడు. ఆ

ఎవురోచ్చిందెనుగు?

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక. ఊగు ఊగు గంగెద్దా ఊగు ఊగు గంగెద్దా - ఉగ్గుపాలె గంగెద్దా సోలీ ఊగే గంగెద్దా - సోలెడు పాలె గంగెద్దా తాళీ ఊగే గంగెద్దా - తవ్వెడు పాలె గంగెద్దా మారీ ఊగే గంగెద్దా - మానెడు

అనగనగా..అన్నకు తగిన తమ్ముడు

పేరుకే పిల్లల కథలు.. పెద్దలూ నేర్చుకోవాల్సిన నీతి ఎంతో.. చిన్న చిన్న కథల ద్వారా పెద్ద నీతిని బోధించే కథలు మన తెలుగు సాహిత్యంలో వేనవేలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ పిల్లల్లో వికాస శక్తిని కలిగిస్తాయి. నైతిక ప్రవర్తనను, రుజువర్తనను నేర్పుతాయి. పిల్లలు తేలికగా ఆకర్షితులు కావడం కోసం మన రచయితలు పలు కథల్ని పక్షులు, జంతువుల పేరుతో రచించారు. పిల్లల్లో పఠనాసక్తి పెరగడానికి ఇదో రచనా మార్గం. ఆయా జంతువులు,

Top