మహా మాఘం

1, ఫిబ్రవరి, గురువారం, మాఘ బహుళ పాడ్యమి నుంచి-28, ఫిబ్రవరి, బుధవారం, ఫాల్గుణ శుక్ల త్రయోదశి వరకు హేవళంబి నామ సంవత్సరం-మాఘ-ఫాల్గుణ-శిశిర రుతువు-ఉత్తరాయన ఆంగ్లమానం ప్రకారం ఫిబ్రవరి నెల మాసాలలో రెండవది. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం పన్నెండవది. ఇది మాఘ - ఫాల్గుణ మాసాల కలయిక. మాఘ మాసంలోని కొన్ని రోజులు, ఫాల్గుణ మాసంలోని కొన్ని రోజులు కలుస్తాయి. లోకాలనేలే ఈశ్వరుడి మహా లింగోద్భవ కాలమైన శివరాత్రి పర్వం ఫిబ్రవరిలోనే..

మార్గశిర పాపహహరః

1, డిసెంబరు, శుక్రవారం, మార్గశిర శుద్ధ ద్వాదశి - 31 డిసెంబరు, ఆదివారం, పుష్య శుద్ధ త్రయోదశి హేవళంబి నామ సంవత్సరం-మార్గశిర-పుష్యం-హేమంత రుతువు-దక్షిణాయనాం. ఆంగ్లమాసం ప్రకారం డిసెంబరు నెల మాసాలలో పన్నెండవది. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం పదవది. ఇది మార్గశిర-పుష్య మాసాల కలయిక. మార్గశిర మాసంలోని కొన్ని రోజులు, పుష్య మాసంలోని కొన్ని రోజులు కలుస్తాయి. దత్తాత్రేయుని జయంతి, స్మార్త ఏకాదశి, వైకుంఠ ఏకాదశి, కూర్మ ద్వాదశి, రమణ మహర్షి

ఆరోగ్య మాసం

తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం మార్గశిర మాసం తొమ్మిదవది. ఆంగ్లమానం ప్రకారం పదకొండవ మాసం (నవంబరు). ఈ నెలలో కార్తీక మాసంలోని కొన్ని రోజులు, మార్గశిర మాసంలోని కొన్ని రోజులు కలుస్తాయి. కార్తీక పౌర్ణమి, చిలుక ద్వాదశి, గీతా జయంతి, సుబ్రహ్మణ షష్ఠి వంటి ఎన్నో పండుగలు, పర్వాలు ఈ మాసంలో నెలవై ఉన్నాయి. నవంబరు మాసం కార్తీకం - మార్గశిర తిథుల కలయిక. శివకేశవుల ఆరాధనకు ఈ నెల శ్రేష్ఠమైనది.

శివ… శక్తి… శ్రద్దభక్తి

తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆశ్వయుజ మాసం ఆరవది. ఆంగ్లమానం ప్రకారం పదవ మాసం (అక్టోబరు). ఈ నెలలో ఆశ్వయుజం మాసంలోని కొన్ని రోజులు, కార్తీక మాసంలోని కొన్ని రోజులు కలుస్తాయి. దీపావళి, కార్తీక స్నానమారంభం, భగినీ హస్త భోజనం, నాగుల చవితి వంటి ఎన్నో పండుగలు, పర్వాలు ఈ మాసంలో నెలవై ఉన్నాయి. ఈ నెలంతా (అక్టోబరు- ఆశ్వయుజం - కార్తీకం) అటు శక్తి ఆరాధనకు, ఇటు శివారాధనకు

భక్తి శ్రధలకు ‘నెల’ వు

1, సెప్టెంబరు, శుక్రవారం, భాద్రపద శుద్ధ దశమి - 30 సెప్టెంబరు, శనివారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ దశమి హేవళంబి నామ సంవత్సరం-భాద్రపద, ఆశ్వయుజాలు-శరదృతువు-దక్షిణాయన. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం భాద్రపద మాసం ఆరవది. ఆంగ్లమానం ప్రకారం తొమ్మిదవ మాసం (సెప్టెంబరు). ఈ నెలలో భాద్రపద మాసంలోని కొన్ని రోజులు, ఆశ్వయుజ మాసంలోని కొన్ని రోజులు కలుస్తాయి. విజయ దశమి, షిర్డీ సాయిబాబా పుణ్య తిథి, అట్లతద్ది వంటి ఎన్నో పండుగలు,

Top