ఆషాడ వైభవం

1, జూలై ఆదివారం, జ్యేష్ఠ బహుళ తదియ నుంచి - 31, జూలై మంగళవారం, ఆషాఢ బహుళ తదియ వరకు విలంబి నామ సంవత్సరం-జ్యేష్ఠ-ఆషాఢం-గ్రీష్మ రుతువు-దక్షిణాయన. ఆంగ్లమానం ప్రకారం ఏడవది జూలై నెల. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం జ్యేష్ఠ - ఆషాఢ మాసాల కలయిక. జ్యేష్ఠ మాసంలోని కొన్ని రోజులు, ఆషాఢ మాసంలోని మరికొన్ని రోజులు ఈ నెలలో కలుస్తాయి. యోగిని ఏకాదశి, పూరీ జగన్నాథ స్వామి రథోత్సవం,

అధికం…. ఉద్దిష్టం

1, జూన్‍ శుక్రవారం, జ్యేష్ఠ (అధిక) బహుళ తదియ నుంచి - 30, జూన్‍ శనివారం, జ్యేష్ఠం బహుళ విదియ వరకు విలంబి నామ సంవత్సరం-జ్యేష్ఠం- గ్రీష్మ రుతువు-ఉత్తరాయన ఆంగ్లమానం ప్రకారం వచ్చే జూన్‍ నెలలో జూన్‍ 1 శుక్రవారం నుంచి జూన్‍ 13వ తేదీ బుధవారం వరకు జ్యేష్ఠ (అధిక) మాస బహుళ (కృష్ణ పక్ష) పక్ష తిథులు కొనసాగుతాయి. ఆపై జ్యేష్ఠ మాసం ప్రవేశిస్తుంది. ఇది తెలుగు సంవత్సరాల వరుసలో

శ్రేష్ఠమైనది జేష్ఠ౦

1, మే మంగళవారం, వైశాఖ బహుళ పాడ్యమి నుంచి - 31, మే గురువారం, జ్యేష్ఠ బహుళ (అధిక) విదియ వరకు.. విలంబి నామ సంవత్సరం - వైశాఖం - జ్యేష్ఠం - గ్రీష్మ రుతువు - ఉత్తరాయన ఆంగ్లమానం ప్రకారం ఐదవది మే నెల. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం •వైశాఖ - జ్యేష్ఠ మాసాల కలయిక. వైశాఖ మాసంలోని కొన్ని రోజులు, జ్యేష్ఠ మాసంలోని మరికొన్ని రోజులు ఈ

విష్ణు విలాస వైశాఖం..

1, ఏప్రిల్‍, ఆదివారం, చైత్ర బహుళ పాడ్యమి నుంచి - 30, ఏప్రిల్‍, సోమవారం, వైశాఖ శుద్ధ పౌర్ణమి వరకు. విలంబి నామ సంవత్సరం-చైత్రం-వైశాఖం-వసంత రుతువు-ఉత్తరాయణ ఆంగ్లమానం ప్రకారం నాల్గవది మార్చి నెల. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం రెండవది. ఏప్రిల్‍.. చైత్ర-వైశాఖ మాసాల కలయిక. చైత్ర మాసంలోని కొన్ని రోజులు, వైశాఖ మాసంలోని మరికొన్ని రోజులు కలుస్తాయి. పరశురామ జయంతి, సింహాచల నరసింహస్వామి చందనోత్సవం, అక్షయ తృతీయ, ఆదిశంకరాచార్య జయంతి, శ్రీ

వసంతానికి స్వాగతం

1, మార్చి, గురువారం, ఫాల్గుణ శుక్ల చతుర్దశి నుంచి - 31, మార్చి, శనివారం, చైత్ర శుక్ల పౌర్ణమి వరకు. విలంబి నామ సంవత్సరం-ఫాల్గుణం-చైత్రం-వసంత రుతువు-ఉత్తరాయన ఆంగ్లమానం ప్రకారం మూడవది మార్చి నెల. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం మొదటిది. ఇది ఫాల్గుణ - చైత్ర మాసాల కలయిక. ఫాల్గుణ మాసంలోని కొన్ని రోజులు, చైత్ర మాసంలోని కొన్ని రోజులు కలుస్తాయి. రంగులకేళీ హోళీ పర్వం, తెలుగు సంవత్సరాది, శ్రీరామనవమి, వసంతోత్సవం,

Top