ఆధ్యాతిక ‘మార్గ’దర్శి

డిసెంబరు 1, శనివారం, కార్తిక బహుళ అష్టమి నుంచి-డిసెంబరు 31, సోమవారం మార్గశిర బహుళ దశమి వరకు విలంబి నామ సంవత్సరం-కార్తీకం-మార్గశిరం-హేమంత రుతువు-దక్షిణాయన ఆంగ్లమానం ప్రకారం పన్నెండవ మాసం డిసెంబరు. తెలుగు మానం ప్రకారం ఇది తొమ్మిదవ మాసం. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం కార్తీక - మార్గశిర మాసాల కలయిక. కార్తీక మాసంలోని కొన్ని రోజులు, మార్గశిరంలోని మరికొన్ని రోజులు ఈ నెలలో కలుస్తాయి. కార్తికంలో వచ్చే పర్వాలలో చెప్పుకోదగిన విశేష

కార్తీక దీపం

నవంబరు 1, గురువారం, ఆశ్వయుజ బహుళ అష్టమి నుంచి-నవంబరు 30, శుక్రవారం కార్తీక బహుళ అష్టమి వరకు విలంబి నామ సంవత్సరం-ఆశ్వయుజం-కార్తీకం-శరదృతువు-దక్షిణాయన ఆంగ్లమానం ప్రకారం పదకొండవ మాసం నవంబరు. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆశ్వయుజ - కార్తీక మాసాల కలయిక. ఆశ్వయుజ మాసంలోని కొన్ని రోజులు, కార్తీక మాసంలోని మరికొన్ని రోజులు ఈ నెలలో కలుస్తాయి. ఆశ్వయుజంలో వచ్చే పర్వాలలో ధన త్రయోదశి, నరక చతుర్దరశి, దీపావళి ముఖ్యమైనవి. దీపావళి నాడే

ఆనందాల ఆశ్వయుజం

అక్టోబరు 1, సోమవారం, భాద్రపద బహుళ సప్తమి నుంచి-అక్టోబరు 31, బుధవారం ఆశ్వయుజ బహుళ సప్తమి వరకు విలంబి నామ సంవత్సరం-భాద్రపదం-ఆశ్వయుజం-శరదృతువు-దక్షిణాయన ఆంగ్లమానం ప్రకారం పదకొండవ మాసం అక్టోబరు. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం భాద్రపద - ఆశ్వయుజ మాసాల కలయిక. భాద్రపద మాసంలోని కొన్ని రోజులు, ఆశ్వయుజ మాసంలోని మరికొన్ని రోజులు ఈ నెలలో కలుస్తాయి. భాద్రపదంలో వచ్చే పర్వాలలో మహాత్మాగాంధీ జయంతి, మహాలయ అమావాస్య ముఖ్యమైనవి. అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో

శుభప్రదం

సెప్టెంబరు 1, శనివారం, శ్రావణ బహుళ షష్టి నుంచి-సెప్టెంబరు 30, ఆదివారం భాద్రపద బహుళ పంచమి వరకు విలంబి నామ సంవత్సరం-శ్రావణం- భాద్రపదం-గ్రీష్మ రుతువు-దక్షిణాయన ఆంగ్లమానం ప్రకారం తొమ్మిదవది ఆగస్టు మాసం. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం శ్రావణ - భాద్రపద మాసాల కలయిక. శ్రావణ మాసంలోని కొన్ని రోజులు, భాద్రపద మాసంలోని మరికొన్ని రోజులు ఈ నెలలో కలుస్తాయి. శ్రావణంలో వచ్చే పర్వాలలో బలరామ జయంతి, శ్రీకృష్ణాష్టమి ముఖ్యమైనవి. సెప్టెంబరు

శుభాలకు ‘నెల’వు

1, ఆగస్టు బుధవారం, ఆషాఢ బహుళ చతుర్థి నుంచి - 31, ఆగస్టు శుక్రవారం, శ్రావణ బహుళ పంచమి వరకు విలంబి నామ సంవత్సరం-ఆషాఢం- శ్రావణం- గ్రీష్మ రుతువు-దక్షిణాయన ఆంగ్లమానం ప్రకారం ఎనిమిదవది ఆగస్టు మాసం. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆషాఢ - శ్రావణ మాసాల కలయిక. ఆషాఢ మాసంలోని కొన్ని రోజులు, శ్రావణ మాసంలోని మరికొన్ని రోజులు ఈ నెలలో కలుస్తాయి. శ్రావణ సోమవారాల వ్రతం, మంగళగౌరీ వ్రతాలు,

Top