కుందేలు – తాబేలు

కుందేలు - తాబేలు ఒకసారి కుందేలు తాబేలుతో పందెం వేసింది. చెరువు ఆవలి తీరానికి ఎవరు ముందు వె•ళితే వారిదే గెలుపు. తాబేలు సరేనంది.కుందేలు చెరువు వంతెనపై పరుగు తీసింది. తాబేలు చెరువు నీట ఈదింది. తాబేలుది సూటిదారి. అందుకే ముందు చేరింది. కుందేలుది డొంక తిరుగుడు దారి. అందుకే ఓడిపోయింది.తాబేలు పందెం గెలిచింది. పిల్లలూ ఇందులో నేర్చుకోవా ల్సిన నీతి ఎంతో ఉంది. తొందర పాటు, అతి విశ్వాసం పనికిరావని

వేటగాడూ

ఉజ్జయినీ నగర సమీపంలో ఒక పెద్ద రావి చెట్టు ఉంది. దానిపై ఒక కాకి, ఒక హంస కాపురం ఉంటున్నాయి. దుష్ట స్వభావం, అల్పబుద్ధి గల కాకి సంగతి తెలిసి కూడా హంస పొరుగున ఉంటున్నదని దానితో స్నేహంగానే మసలుతోంది. ఒకనాడు ఒక వేటగాడు అడవిలో వేట యేమీ దొరకక తిరిగి యింటికి పోతూ ఆ చెట్టు కింద నిద్రపోయాడు. అది వేసవికాలం ఎక్కడా గాలి లేదు. అతనికి శరీరం అంతా

నసీరుద్దీన్ కొడుకు

నసీరుద్దీన్‍... ఈ పేరు విన్నారా? మన తెనాలి రామకృష్ణుడి మాదిరిగానే నసీరుద్దీన్‍ కూడా మంచి చమత్కారి. హాస్యకారుడు. భారతీయ బాల సాహిత్యంలో నసీరుద్దీన్‍ కథలది చెరగని ముద్ర. పిల్లలు నసీరుద్దీన్‍ కథలు చదవడానికి, వినడానికి ఎంతో ఆసక్తి చూపుతుంటారు. ఆ చమత్కారంలో, హాస్యంలో పెద్దలు నేర్చుకోవాల్సిన నీతి కూడా ఎంతో ఉంటుంది. పిల్లలూ పెద్దలూ అందరూ నీతి నిజాయితీ, నైతిక ప్రవర్తన, సూక్ష్మబుద్ధి కలిగి ఉండాలని చాటే కథలివి. ఇంకా

‘తోడేలు’ అని అర్చిన బాలుడు

ఒక బాలుడు గొర్రెల్ని కాస్తూ ఉండేవాడు. అతడు గొర్రెల్ని అడవికి తీసుకుని వెళ్లి, వాటిని మేపి, తిరిగి యింటికి తీసుకుని వస్తూ ఉండేవాడు. ఒకనాడు అతడు అడవిలో గొర్రెల్ని మేపుతూ ఉన్నాడు. అతనికి విసుగు పుట్టింది. ఆ అడవిలో యింకా గ్రామస్తులు ఉన్నారు. వారిలో కొంతమంది కట్టెలు కొడుతున్నారు. ఇంకా కొంత మంది పండ్లు, కాయలు కోస్తున్నారు. ఆ బాలుడు వాళ్లని ఆటపట్టించాలనుకున్నాడు. వెంటనే ఆ బాలుడు, ‘‘తోడేలు, తోడేలు, రక్షించండి,

బంగారం పంట

ఒకరోజు తైమూర్‍ పొరుగూరికి వెళ్తున్నాడు. దారిలో ఊరి బయట నసీరుద్దీన్‍ నేలను తవ్వుతూ కనిపించాడు. తైమూర్‍ అతడిని పిలిచి ‘‘అక్కడేం చేస్తున్నావ్‍?’’ అని అడిగాడు. నసీరుద్దీన్‍ గొప్ప చమత్కారి. మాటకారి. అందరినీ ఆటపట్టిస్తూ ఉంటాడు. తైమూర్‍ని కూడా ఆట పట్టించాలి అనుకున్నాడు. ‘‘పాదుషా గారూ! నేను బంగారు నాణేలను పొలంలో నాటుతున్నాను. ఇవి నావి కూడా కావు. అప్పు తెచ్చి నాటుతున్నాను’’ అన్నాడు. ‘‘ఎందుకలా చేస్తున్నావ్‍!’’ అని అడిగాడు తైమూర్‍. ‘‘నేను నాటే

Top