మంగళప్రద మాసం

ఆగస్టు 31, శనివారం, భాద్రపద శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి-సెప్టెంబరు 28, శనివారం, భాద్రపద బహుళ అమావాస్య వరకు శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం-భాద్రపద మాసం- వర్ష రుతువు-దక్షిణాయనం తె•లుగు పంచాంగం ప్రకారం భాద్రపద మాసం ఆరవది. ఆంగ్లమానం ప్రకారం ఇది సెప్టెంబరు నెల. తొమ్మిదవది. ఆబాల గోపాలానికి అత్యంత ప్రియమైన దేవుడు వినాయకుడు వినాయక చవితి పేరిట విశేష పూజలందుకునేది ఈ మాసంలోనే. మరెన్నో ప్రతాలు ఈ నెలలో పలకరిస్తాయి. ఆషాఢంలో అరచేతులకు

గౌరీ పుత్రం వినాయకం

వినాయకుని అనేక రూపాలు, నామాలు ఉన్నాయి. అన్నిటిలో లంబోదర గణపతి రూపం అత్యంత శుభ కరమైనది. ఈ రూపాన్ని ‘లం’, ‘రం’, ‘గం’ అనే బీజాక్షరాల ప్రాతిపదికగా ప్రార్థించాలని వేదాలు చెబుతున్నాయి. ‘లం’- పృథ్వీ బీజం. మన దైనందిన సమస్యలను తీర్చడంలో ఉపకరిస్తుంది. ‘రం’- అగ్ని బీజం. ‘గం’- ప్రధానమైన ప్రథమ బీజాక్షరం. విఘ్నాలను తొలగిస్తుంది. గాణాపత్యం సంప్రదాయానుసారం గణము అనగా సత్త్వ రజస్తమో గుణ మిశ్రమం. ఈ త్రిగుణాధిపతి విఘ్నేశ్వరుడు.

చవితి నాడు పాలవెల్లి ఎందుకు?

వినాయక చవితికి పాలవెల్లి ఎందుకు కడతాం? ఈ ఆచారం ఎలా ఏర్పడింది? వినాయక చవితి రోజున సాగే ప్రతి ఆచా రమూ ఇతర పండుగలకు భిన్నంగానే ఉంటుంది. వాటిలో పాలవెల్లిని కట్టడం కూడా ఒకటి. పాలవెల్లి లేకపోతే గణేశుని పూజకు ఏదో లోటుగానే కనిపిస్తుంది. ఇంతకీ పాలవెల్లిని ఎందుకు కడతారు అంటే చాలా కారణాలే కనిపిస్తాయి. ఈ విశ్వంలో భూమి అణువంతే. ఆ భూమి మీద నిలబడి పైకి చూస్తే సూర్యుడిని తలదన్నే

‘రామభద్ర’ పేరు ఏనాటిది?

మహిళలు బహిష్టు సమయంలో ఇంట్లో పూజ చేయకూడదా? పూజలో పాల్గొనకూడదా? అలాగే, ఆడవారు వెలుపల ఉన్న సమయంలో ఇంట్లో దీపం వెలిగించకూడదా? వీటికి ఏవైనా ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయా? ఆడవారు వెలుపల ఉన్నా పూజ చేసుకోవ డానికి అభ్యంతరం అనే ప్రశ్న ఎక్కడా లేదు. ఎందుకని అంటే, పూజ అనేది ఎవరు చేయాలంటే ఇంటి యజమాని చేయాలి. ధర్నపత్నీ సమేతస్య అని పూజార్చన మంత్రాల్లో ఉంది కానీ, ధర్మపతీ సమేతస్య అని ఎక్కడా

ఊర్మిళాదేవి మహా ప్రసాదం

రావణ సంహారం జరిగిపోయింది. రాముడు దిగ్విజయంగా అయోధ్యకు చేరకున్నాడు. మంచి ముహూర్తంలో అంగరంగ వైభవంగా ఆయనకు పట్టాభిషేకం జరిగింది. ఒకరోజున రాముడు సభలో కూర్చుని ఉండగా, యుద్ధానికి సంబం ధించిన విషయాలు చర్చకు వచ్చాయి. పద్నాలుగేళ్ల పాటు నిద్రాహారాలు లేని మనిషే ఇంద్రజిత్తును చంపగలడు. లక్ష్మణుడు అలా పద్నాలుగేళ్ల పాటు నిద్రాహారాలు లేకుండా గడిపాడు కాబట్టే ఆయన ఇంద్రిజిత్తును చంపగలిగాడు’ అని ఎవరో అన్నారు. ఆ మాటలు

Top