కార్తీక వ్రత విధులు

కార్తిక సమో మాసో న క •తేన సమం యుగంశ్రీ వేద సద •శం శాస్త్రం న తీర్థం గంగయా సమమ్శీశ్రీ కార్తీక మాసంతో సమానమైన మాసం, క•త యుగంతో సమమైన యుగం, వేదానికి సరి తూగే శాస్త్రం, గంగతో సమానమైన తీర్థం లేవు. ఇదీ స్కాంద పురాణంలోని పై శ్లోకానికి అర్థం. శివ కేశవులిద్దరికీ అత్యంత ప్రీతికరమైన మాసమిది. ఉపవాస నిష్టలకూ, నోములకూ, వ్రతాలకూ ఈ మాసంలో ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది.

కార్తీక పౌర్ణమిలో.. గిరి ప్రదక్షిణ

కార్తిక పౌర్ణమి వేళలో గిరిప్రదక్షిణ ఆధ్యాత్మిక దివ్యానుభూతి! పున్నమి వెన్నెలలో అరుణాచలం హిమగిరిని తలపిస్తుంది. ఆ కొండ సాక్షాత్తూ, పరమ శివుడి ప్రతిరూపమని భక్తుల విశ్వాసం. శ్రీగిరి ప్రద క్షిణలో అడుగడుగునా దర్శనీయ స్థలాలే. తమిళనాడులోని తిరువణ్ణామలై అరుణాచలే శ్వర ఆలయం పంచభూతలింగాల్లో ఒకటి. కొండల మీద అనేక ఆలయాలు ఉండవచ్చు. ఏకంగా కొండే శివస్వరూపమైన క్షేత్రం మాత్రం ఇదొక్కటే. ఇక్కడ... ఆలయ ప్రదక్షిణ ఎంత పుణ్యప్రదమో, గిరి ప్రదక్షిణ అంతకు

దేదీప్య మాసం

మన తెలుగు మాసాల్లోని విశేషం ఎంత విచిత్రమైనదో! భాదప్రదం (సెప్టెంబరు) అబ్బాయి (గణపతి) పూజకు ఉద్ధిష్టమైనది. ఆశ్వయుజం (అక్టోబరు) అమ్మ (ఆదిశక్తి) పూజకు వేదికైతే కార్తీకం (నవంబరు) అయ్య వారి (పరమశివుడు) పూజకు శుభ సందర్భం. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం కార్తీక మాసం ఎనిమిదవ నెల. ఆంగ్లమానం ప్రకారం ఇది నవంబరు నెల. 11వది. శివ కేశవులకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన ఈ మాసమంతా కార్తీక దీపం దేదీప్యమానంగా వెలుగొందుతుంది. అమ్మ వారి

దసరా నాడే..బాబా దేహ త్యాగం

షిర్డీ సాయిబాబా దేహత్యాగం చేసి, 2019, అక్టోబరు 8 నాటికి నూట ఒకటి (101) సంవత్సరాలు. అంటే, ఈ ఏడాది దసరా.. బాబా వారి 101వ పుణ్యతిథి కాబోతోంది. బాబా మహా సమాధి చెందినది దసరా (విజయ దశమి) నాడే. అందుకే ఏటా దసరా నాడు బాబా పుణ్యతిథిగా భావించి షిర్డీలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటారు. ఈసారి 101వ పుణ్యతిథి సందర్భంగా నాలుగు రోజుల (2019, అక్టోబరు 7,8,9,10 తేదీలలో)

Top