భలే మంచి రోజు..

అన్ని రోజులూ మంచివే. రోజులు, సంవత్సరాలు మంచివి, చెడ్డవి అనే వ్యత్యాసంతో ఉండవు. ‘వచ్చే సంవత్సరం కలిసొస్తుంది..’, ‘రేపు మంచి జరుగుతుంది...’ ఇటువంటి భావనలన్నీ ఆశతో బతకడానికి పనికొస్తాయి కానీ, ఆశయంతో జీవించాలంటే మాత్రం ఆశకు తోడు విశ్వాసం కావాలి. మనం జీవించే ప్రతి క్షణం మంచిది కావాలంటే, మంచిగా మలుచుకోవాలంటే.. ముందు మన మనసు శుద్ధి కావాలి. మన మనసులోని భావాలు, భావనలు మంచివై ఉండాలి. అప్పుడు

ఏది నీ దారి?

పతీది మన ప్రారబ్ధం అనుకోవడం బలహీనుల లక్షణం. మన పుట్టుక,. దేహవర్ణం, తల్లిదండ్రులు, బంధువర్గం తదితర విషయాల్లో మనం స్వతంత్రులం కాకపోవచ్చు. భగవంతుడు ఎక్కడ పుట్టిస్తే, అక్కడి నుంచే మన జీవితాన్ని ఆరంభించాలి. కానీ స్వప్రయత్నంతో మనం ఏ స్థాయికైనా చేరుకోవచ్చు. మన చరిత్రను మనమే తిరిగి రాసుకోవచ్చు. మన జన్మ ప్రారబ్ధ కర్మ కావచ్చు. కానీ, భవిష్యత్తు మాత్రం మన పురుషార్థంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే మనం చేసే

నీకు నువ్వే దీపం

ఇద్దరు ప్రయాణికులు ఒక దారిలో కలిశారు. ఒకతని దగ్గర లాంతరు ఉంది. ఇంకొకతని వద్ద లేదు. కానీ ఇద్దరూ కలిసి పక్కపక్కనే నడవడం వల్ల కాంతి ఇద్దరి మార్గాల్లో పరుచుకోవడం వల్ల మార్గం సుగమంగా ఉంది. దీపం ఉన్న వ్యక్తి ఎంత సులభంగా అడుగులు వేస్తున్నాడో లాంతరు లేని వ్యక్తి కూడా అంతే అనాయాసంగా సాగుతున్నాడు. కారణం- దీపమున్న వ్యక్తితో పాటు దీపం లేని వ్యక్తి నడవడమే. లాంతరు లేని వ్యక్తి తన దగ్గర లాంతరు లేదే అని

ఆధ్యాత్మిక జీవన

పరమార్థం ఎలా బోధపడుతుంది? ఒక్కోసారి అనుభవమే దానిని బోధిస్తుంది. కొన్నిసార్లు లోతుగా తత్త్వ విచారణ సాగించడానికి గురువులే బోధించాల్సి ఉంటుంది. ఇంకొన్నిసార్లు చాలా సాధారణ వ్యక్తులే మనకు స్ఫూర్తిగా నిలిచి పరమార్థం బోధిస్తారు. మనల్ని చుట్టుముట్టే ఆధ్యాత్మిక, ప్రాపంచిక విషయాలెన్నెన్నో. వాటి వెనుక ఉన్న పరమార్థం తెలుసుకుంటేనే జీవనం అర్థవంతమవుతుంది. లేదంటే వ్యర్థంగా మిగులుతుంది. ఇనుము కాలినప్పుడే వంగుతుంది. ఏ రకమైన ఆకృతి కావాలంటే అలా మారుతుంది. మనిషి కూడా సంసారమనే

బోసి నవ్వుల దేవుళ్లు!

పసి మనసులు దైవంతో సమానం అంటారు. అందుకేనేమో.. ప్రేమను చూపితే పరవశించిపోతారు.. ఆకట్టుకునేలా చెబితే అల్లుకుపోతారు.. ఆప్యాయత కురిపిస్తే ఆనందాన్ని వర్షిస్తారు.. వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహిస్తే.. ఇక మిమ్మల్ని వదలమంటూ వెన్నంటి ఉండిపోతారు. పిల్లలంటే ప్రేమకు తలవంచే పూలకొమ్మలు. సిరులొలికించే వారి నవ్వులు శరత్కాల వెన్నెలంతటి స్వచ్ఛం. నిర్మలమైన ప్రేమకు, నిష్కల్మషమైన మనసుకు పిల్లలు ప్రతీకలు. అటువంటి పసి హృదయాల్లో దేవుడు కాక మరెవరు నివాసం ఉంటారు. పక్షులు గూళ్ల నుంచి బయటకు వచ్చినపుడు కిలకిలరావాలతో ఆనందిస్తాయి. తిరిగి గూళ్లలోకి

Top