ఉత్తరాయణం

కొత్త సందేశం
తెలుగు పత్రిక జనవరి 2024 సంచికలో కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా అందించిన ప్రత్యేక కథనం చాలా బాగుంది. ప్రతి భాషలోనూ, ప్రతి సంస్క•తిలోనూ పలకరింపు అనేది ఎంతో ముఖ్యమైనది. దానిని సరిగా ఉపయోగించడం నేర్చుకుంటే, అది మనల్ని మనిషిగా ఓ మెట్టు పైన ఉంచుతుందనే విషయాన్ని ఎంతో చక్కగా వివరించారు. కొత్త సంవత్సరం వేళ కొత్త విషయాలను అందించినందుకు అభినందనలు.
– బి.హరినాథ్‍, కె.భిక్షపతి, హరిప్రసాద్‍, టి.ఎస్‍.నవీన్‍, శ్రీకాంత్‍ మరికొందరు ఆన్‍లైన్‍ పాఠకులు

మంత్లీ గైడ్‍
‘మాసం.. విశేషం’ శీర్షిక నిజంగా మొత్తం తెలుగుపత్రికకే హైలైట్‍. దీని ద్వారా ఏ రోజు ప్రాధాన్యం ఏమిటి? ఏ తిథానుసారం ఏమేం పండుగలు వస్తాయి? ఆయా రోజుల్లో ఆచరించాల్సిన విధులు ఏమిటి? తదితర వివరాలను తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. నిజంగా ఈ శీర్షిక నెలంతా ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శిగా ఉపయోగపడుతోంది.
– పి.కన్యకా పరమేశ్వరి- తిరుపతి, ఆర్‍.విద్యాసాగర్‍- హైదరాబాద్‍, శ్యాంబాబు

కథలు..
నీతి కథలు బాగుంటున్నాయి. కానీ, దేశదేశాలోల జానపద కథలను కూడా పరిచయం చేస్తే బాగుంటుంది.
– కె.పరమేశ్‍, విశాఖపట్నం

Review ఉత్తరాయణం.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related posts

Top