ఆధ్యాత్మిక రహస్యం

‘‘జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి?’’
ఆశ్రమానికి కొత్తగా వచ్చిన శిష్యుడు అడిగాడు గురువు గారిని.
‘‘జీవితంలో ఎంతో బ్రహ్మానందం ఉంది. కానీ, మామూలుగా జీవించాలని మనం అనుకోవడం లేదు. ఏదో సాధించాలని పరుగులు పెడుతున్నాం. జీవించడమే ప్రాతిపదికగా ఉన్న జీవితాన్ని ఓ సాధనంగా మార్చుకోవాలని అనుకుంటున్నాం. ఆశయాల పేరుతో తీస్తున్న ఈ పరుగులు మనలో ఉద్విగ్నతలను, ఆందోళనలను పెంచుతున్నాయి’’ అని బదులిచ్చారు గురువు గారు.
దైవాన్ని గుర్తించి, నోరెత్తకుండా మన పని మనం చేసుకుపోవడమే ఆధ్యాత్మికతలో ఉన్న పరమ రహస్యం. చాలామంది సాధకులు భగవంతుడిని తెలుసుకున్న తరువాత మౌనం దాల్చారు. ఎందుకు?.
ఈశ్వరుడు ఆడిస్తున్న నాటకాన్ని సాక్షిగా చూస్తూ లోపల పరమానందాన్ని వాళ్లు పొందుతున్నారు. ఇది నిజమా?, ఇదే నిజమా? శాస్త్రాలు, గురువులు ఈ విషయాన్ని గురించి పదేపదే చెబుతున్నప్పుడు దానిని నమ్మి తీరాలి కదా!.
అన్ని అనుభవాలూ మనకు నేరుగా లభించవు. ఇతరులకు లభించినదానిని ప్రాతిపదికగా తీసుకుని రుజువు చేసుకోవాలి. దీనికి విశ్వాసం కావాలి. అప్పుడే మన లోపల తాళం మనం తెరుచుకోగలం. అంతరంగంలో జరుగుతున్న దానిని అనుభవంలోకి తెచ్చుకోగలం. దైవాన్ని గుర్తించడం అంత సులభం కాదు. అది సాదాసీదానో, ఆషామాషీనో కాదు. అది అందరికీ సాధ్యం కాదు. అలా అని ఊరుకుంటే మనం నిజమైన మనుషులం కాదు. మనకు ఒక బాధ్యత ఉంది. ధర్మం ఉంది. మన జీవితానికి ఒక ప్రయోజనం ఉంది. అన్నింటికీ మించి పరమార్థం ఉంది. దానిని గుర్తించాలి.
‘నన్ను గుర్తించు’ అంటూ దేవుడు ఎవరి వద్దకూ రాడు. మనం సుఖం కోసం, శాంతి కోసం ధన సంపాదన ఎలా అయితే చేస్తున్నామో, ఈశ్వరారాధనా అలాగే చేయాలి. ఆధ్యాత్మిక ఐశ్వర్యాన్ని పొందాలి. ఉపనిషత్తులు బోధించేది ఈ విషయాన్నే. లౌకిక జీవనం సుఖవంతం కావడానికి ఎంతోమంది శాస్త్రజ్ఞులు జీవితాలను అంకితం చేశారు. అలౌకిక మార్గంలో నడిపించి దైవ సాన్నిధ్యం కల్పించడానికి ఎందరో మహానుభావులు తపించారు. ఈ రెండింటినీ సమన్వయం చేసుకుని జీవనం సాగించడం ఉత్తమ మానవుడి లక్ష్యం. ఏది వదిలిపెట్టినా జీవితం సంపూర్ణం కాదు. వనం ఉండాలి. వసంతం ఉండాలి. అందులో కోయిల ఉండాలి. అప్పుడే పాట హాయిగా ఉంటుంది. హృదయం ఉండాలి. అందులో ప్రేమ ఉండాలి. దగ్గరకు తీసుకునే చేతులు ఉండాలి. అప్పుడే ఆ పరిష్వంగం ఆనంద రసకందాయమవుతుంది.
తీపిని బెల్లం నుంచి వేరు చేయలేం. కాంతిని సూర్యుడి నుంచి వేరు చేయలేం. కెరటాన్ని సముద్రం నుంచి వేరు చేయలేం. మన జీవనంలో నుంచి ఆధ్యాత్మికతను వేరు చేసి చూసే అవకాశమే లేదు. అవగాహనకు వస్తున్న కొద్దీ దేవుడు మిత్రుడవుతాడు. మార్గదర్శకుడవుతాడు. గురువవుతాడు. చిట్ట చివరకు ప్రేమికుడవుతాడు.
ఎక్కడ మనం ఉన్నామో, ఆ ప్రదేశం ఏమిటో, ఎందుకు మనం ఉన్నామో, ఆ స్థితి ఏమిటో, మనల్ని ఇలా ఉంచిన వాడితో సంబంధ బాంధవ్యాలు ఎలా నేర్చుకోవాలో తెలియకపోతే.. మనకు బుద్ధి ఎందుకు? మనిషికి జంతువుకి తేడా ఏమిటి? హేతుబద్ధంగా ఆలోచించడం విజ్ఞానానికే కాదు. వేదాంతానికీ కావాలి. భగవంతుడు రుజువయ్యాడు. దానికి నిజ భక్తులే సాక్ష్యం. ఆధ్యాత్మిక హృదయం వికసించినపుడు! ఆ దిశగా మనం కళ్లు తెరుచుకుని చూడాలి.

-కుమార్‍ అన్నవరపు
రాజేశ్వరి అన్నవరపు

Review ఆధ్యాత్మిక రహస్యం.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related posts

Top