ఆయుర్వేదం భష్మాలు

ఆయుర్వేద వైద్యంలో అత్యంత శక్తివంతమైనవి` భష్మాలు. ఇవి ఒక విధమైన రసములు. వీటిని సేవించడం ఒకింత కఠినమే. భష్మాలను ఖనిజాలతో తయారు చేస్తారు. ఆయా ఖనిజం లక్షణాన్ని బట్టి, అవసరమైనన్ని సార్లు పుటము వేసి వాటిలోని విలువలు పోకుండా, ఎలాంటి హాని కలగకుండా భష్మాలను తయారు చేస్తారు. అందువల్ల వీటి తయారీలో సరైన పరిజ్ఞానం, సాంకేతికత కలిగిన కంపెనీలను ఆయుర్వేద కంపెనీలు ఎంచుకుంటాయి. భష్మాలను ఎక్కువగా తేనె అనుపానంతోనూ,, ఇతర వాటిలోనూ అవసరాన్ని బట్టి కలిపి సేవించాల్సి ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం ఆయుర్వేదంలో స్వర్ణ భష్మం వాడుక చాలా ఎక్కువగా ఉంది.
భష్మాల తయారీలో అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఖనిజాల విలువలు పోకుండా చూసుకోవడంతో పాటు వాటిని ఇతర పదార్థాలతో కలిపినపుడు దాని లక్షణం దెబ్బతినకుండా చూసుకోవాలి. కాబట్టి అనుభవజ్ఞులు మాత్రమే భష్మాలను తయారు చేయగలరు. ఆయుర్వేద నిపుణుల సూచనల మేరకు ఆయా భష్మాలను వాడాల్సి ఉంటుంది.

Review ఆయుర్వేదం భష్మాలు.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related posts

Top